Fördjupning i frekvensmedicin

Frekvensmedicin

L.I.F.E System!  Ett i dag världens bredaste biofeedback system

L.I.F.E System utför ett biofeedback-test som analyserar mer än 8 000 parametrar och ger ett omfattande testresultat. Totalt har systemet 15.000 program. Detta gör att terapeuten även kan hitta de minsta faktorer som stör biokommunikationen i kroppens systemen på cellnivå. Att hitta obalanser i kroppen på tidigt stadium gör att man kan förebygga ett problem. Hitta ett problem innan det bryter ut.Hur går detta tillväga:

L.I.F.E-System ett bioresonans system som läser av elektromagnetisk energi i frekvenser. Frekvenser är enkelt förklarat mätbara vibrationer som läses av i antalet svängningar per sekund som din cell avger, hertz.

Varje kroppsdel har sin egna unika frekvens i molekylära svängningar och dessa finns listade som referensvärden på L.I.F.E System.

Genom att jämföra frekvenser som skickas ut från din kropp med referensvärden ser vi tydligt om och var det uppstår obalanser och skador. Genom att skicka tillbaka nya frekvenser till kroppsdelen, så kallad biofeedback, kan kroppen börja läka sig själv och återställas till ett friskt och balanserat organ. 

Vad kan du få hjälp med:

L.I.F.E-System läser av och balanserar dina hormoner, meridianer, allergier, hjärnan, levern, njurar, mjälte, blodcirkulationen, hjärtat, skelett, hela matsmältningssystemet, muskler & ligamentstrukturer, hud,  inflammationer, belastning av olika mikrober, lymfatiska systemet, obalanser i nervsystemet och även ditt emotionella mående.